Endurskoðendaráð

Hlutverk endurskoðendaráðs er að hafa eftirlit með því að endurskoðendur og endurskoðunarfyrirtæki ræki störf sín í samræmi við ákvæði laga um endurskoðendur og endurskoðun, siðareglur endurskoðenda og aðrar reglur sem taka til starfa endurskoðenda.

Löggiltir endurskoðendur

Skýrsla um störf endurskoðendaráðs 2021

Endurskoðendaráð hefur birt skýrslu um störf ráðsins á árinu 2021.


10.11.2022 : Próf til löggildingar til endurskoðunarstarfa

Próf til löggildingar til endurskoðunarstarfa voru haldin í október. Alls voru próftakar 35 talsins. Prófin voru haldin í Háskólanum í Reykjavík. Líkt og í fyrra gafst próftökum kostur á að óska eftir að taka próf í heimabyggð og voru prófin í ár einnig tekin á Akranesi, Sauðárkróki, Akureyri, Selfossi og í Vestmannaeyjum.

Próf í skattalögum, félagarétti, kostnaðarbókhaldi og stjórnendareikningsskilum fór fram þann 6. október. Tóku alls 25 manns prófið.

Próf í endurskoðun og reikningsskilum fór fram 10. og 13. október. Tóku alls 28 manns prófið.

Áætlað er að niðurstöður liggi fyrir um mánaðamótin nóvember/desember og að útskrift verði þann 14. desember.

8.7.2022 : Auglýsing um próf til endurskoðunarstarfa

Með vísan til laga nr. 94/2019 um endurskoðendur og endurskoðun, er fyrirhugað að halda próf til löggildingar til endurskoðunarstarfa í október 2022 sem hér segir:

Próf í skattalögum, félagarétti, kostnaðarbókhaldi og stjórnendareikningsskilum:

Fimmtudaginn 6. október.

Prófið hefst kl. 9 og stendur til kl. 14.

 

Próf í endurskoðun og reikningsskilum:

Fyrri hluti mánudaginn 10. október.

Seinni hluti fimmtudaginn 13. október.

Prófin hefjast kl. 9 hvorn dag og standa til kl. 16.


Um efnissvið prófanna vísast til 3. gr. reglugerðar nr. 595/2020 um próf til löggildingar til endurskoðunarstarfa.

Próftökugjald er kr. 360.000.- fyrir próf í endurskoðun og reikningsskilum og kr. 120.000.- fyrir próf í skattalögum, félagarétti, kostnaðarbókhaldi og stjórnendareikningsskilum. Greiða þarf staðfestingargjald fyrir hvort próf sem er 20% af fjárhæð prófgjalds.

Væntanlegir prófmenn skulu skila umsóknum fyrir laugardaginn 8. ágúst nk. til prófnefndar. Tilkynningar sendist formanni prófnefndar, Jóni Arnari Baldurs, Urðarbraut 9, 200 Kópavogi eða í tölvupósti á jon.a.baldurs@gmail.com.

Tilkynningu skulu fylgja nafn prófmanns og kennitala, heimilisfang, tölvupóstfang og staðfesting um að fullnægt sé skilyrðum 5. og 7. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 94/2019. Próftakar fá þá senda reikninga fyrir prófgjaldinu og skal allt prófgjaldið vera greitt fyrir 15. september nk.

Prófnefndin mun boða til fundar með prófmönnum fyrir lok ágúst nk.

Reykjavík, 2. júlí 2022.

Prófnefnd löggiltra endurskoðenda

Fréttalisti