Endurmenntun

Eftir að aðili hefur öðlast löggildingu til endurskoðunarstarfa er honum skylt að sækja endurmenntun sem tryggir að hann viðhaldi reglulega fræðilegri þekkingu, faglegri hæfni og faglegum gildum.

Kröfur um endurmenntun

Endurmenntun endurskoðanda skal að lágmarki svara til 20 klukkustunda á ári og samtals 120 klukkustunda á hverju þriggja ára tímabili. Endurmenntun á hverju þriggja ára tímabili skal ná a.m.k. til eftirtalinna sviða og skal lágmark endurmenntunar á hverju sviði vera:

1. Endurskoðun 30 klukkustundir. Sem dæmi um viðfangsefni eru, alþjóðlegir endurskoðunarstaðlar og aðrar staðfestingar (IFAC International Assurance Pronouncements), áhættustýring og innra eftirlit, lagakröfur og aðrir faglegir staðlar sem tengjast endurskoðun og endurskoðendum.

2. Reikningsskil og fjármál 20 klukkustundir. Sem dæmi um viðfangsefni eru lög um ársreikninga og önnur sérlög og reglugerðir um reikningsskil sem og samstæðureikningsskil og settar reikningsskilareglur á grundvelli þeirra, alþjóðlegir reikningsskilastaðlar og greining fjárhagsupplýsinga, kostnaðar­bókhald og stjórnendareikningsskil.

3. Skatta- og félagaréttur 15 klukkustundir. Sem dæmi um viðfangsefni eru skattalög, félagaréttur og stjórnarhættir fyrirtækja.

4. Siðareglur og fagleg gildi 10 klukkustundir. Sem dæmi um viðfangsefni eru siðareglur Félags löggiltra endurskoðenda.

Hvað telst til endurmenntunar

Þátttaka endurskoðanda í faglegum námskeiðum og ráðstefnum telst til endurmenntunar, þar með talið þátttaka á námskeiði sem fram fer með rafrænum hætti. Einnig telst þátttaka endurskoðanda í faglegu nefndarstarfi og gæðaeftirliti á vegum Félags löggiltra endurskoðenda, prófnefndar endurskoðenda og endurskoðendaráðs til endur­menntunar. Þá teljast kennslustörf og fyrirlestrahald endurskoðanda til endurmenntunar ef um er að ræða efni sem snertir endurskoðun, reikningsskil, fjármál, skatta- eða félagarétt eða siðareglur endurskoðenda. Blaða- og greinaskrif geta talist til endurmenntunar að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Loks getur lestur faglegs efnis talist til endurmenntunar, þó að hámarki 7 klukkustundir á ári.

Skráning og eftirlit

Endurskoðandi skal skrá endurmenntun sína jafnóðum í rafræna gagnaskrá sem Félag löggiltra endurskoðenda hefur útbúið og með þeim hætti sem félagið ákveður.

Endurskoðendaráð hefur eftirlit með því að endurskoðandi uppfylli kröfur um endur­menntun.