Endurskoðendaráð

Endurskoðendaráð er fimm manna ráð sem skipað er af ráðherra. Hlutverk ráðsins er að hafa eftirlit með því að endurskoðendur og endurskoðunarfyrirtæki ræki störf sín í samræmi við ákvæði laga um endurskoðendur, siðareglur Félags löggiltra endurskoðenda og aðrar reglur sem taka til starfa endurskoðenda.